INFORMATIEBULLETIN VOOR ANGERLO, GIESBEEK EN LATHUM • JAARGANG 18 • NUMMER 06 • ZATERDAG 25 MAART 2017
HET ANGERLO'S NIEUWS WORDT UITGEGEVEN DOOR  STICHTING ANGERLO'S NIEUWS • REALISTATIE: ROTAK GRAFISCHE VORMGEVING • 2017
Download uw
gewenste editie:

07 - 08 april '17
08 - 22 april '17
09 - 06 mei '17
10 - 20 mei '17
11 - 03 juni '17
12 - 17 juni '17

data onder voorbehoud
Energie voor waterschap
DUIVEN - Waterschap Rijn en IJssel verbruikt maar liefst voor 40.8 miljoen kWh aan elektriciteit, aardgas en diesel. In 2025 zal het schap die enorme hoeveelheid zelf opwekken en dus energie- neutraal opereren. Een opdracht die ook letterlijk de nodige voeten in aarde heeft.
Het rioolwaterzuiveringsterrein in Duiven Nieuwgraaf is een van de twee meest kansrijke locaties voor windenergie; hier zijn plannen voor twee windmolens, samen goed voor ongeveer 50% van de benodigde energie. Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de nadelige aspecten en scoort op deze locatie in de regel ‘neutraal’ en ‘matig positief’.
LEES VERDER >>>
Hoezo
discriminatie

Iedereen discrimineert. Ook op die manier die ik zelf liever zou ontkennen. Niet omdat ik wil, maar omdat het niet anders kan zijn. Mijn ik is, zeg voor het gemak, die van een gemiddelde witte Nederlander en zo begrijp ik de wereld ook. De wereld van een ander, misschien minder gemiddeld en geen Nederlander of niet wit, die ken ik hooguit van buitenaf, maar nooit van binnenuit. En dus zal ik discrimineren, even ongewild als onbewust, maar daarom juist dubbel pijnlijk, want het onbegrip en de irritatie zijn wederzijds.

Een oud-collega en vriend, anders van kleur en geloof, en ik zijn het erover eens dat onze kinderen beter niet met elkaar trouwen.
Niet dat daarvan sprake zou zijn, gewoon in theorie. Wij weten van elkaars normen en waarden, van cultuur en geloof.
LEES VERDER >>>
Jubilarissen
gehuldigd bij
65-jarig jubileum
LATHUM - Op 8 maart j.l. vierde de Vrouwenvereniging Lathum haar 65-jarig bestaan. Ook werden de jubilarissen gehuldigd, v.l.n.r. Tineke Rispens (40 jaar lid), Janny Derksen (55 jaar lid), Anneke Buurkes (65 jaar lid), Greet Katgert (65 jaar lid).
Voorjaarsconcert op 8 april: St. Gregorius Giesbeek en Bigband Dieren

GIESBEEK - Op zaterdag 8 april geven het orkest van St. Gregorius onder leiding van Dineke Griek en Bigband Dieren een gezamenlijk concert in de St. Martinuskerk van Giesbeek. Het belooft een leuke uitwisseling te worden waarin fanfaremuziek én bigband- muziek zorgen voor een afwisselend programma. Het concert begint om 20.00 uur.
LEES VERDER >>>