Prinses Margrietlaan 3

Het college van kerkrentmeesters (Cvk) van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg (PGAD) heeft via het kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) het pand aan de Prinses Margrietlaan 3 te Angerlo gekocht van de Familie van Hall.

De erfpacht van de familie van Hall liep vorig jaar op 30 november 2019 af. Naast de mogelijkheid om het erfpachtcontract te verlengen tegen de huidige prijsontwikkelingen heeft het Cvk de familie van Hall in het kader van het rapport bezuinigingen van maart 2016 door tussenkomst van het KKG, de mogelijkheid geboden de grond onder de woning te kopen tegen dezelfde prijsafspraken die gemaakt zijn met andere erfpachtcanonhouders.

De familie heeft ervoor gekozen om de woning aan het Cvk te verkopen en zelf te verhuizen naar Dieren.

Op 12 februari 2020 is de overdracht van de woning bij de notaris een feit geworden. Binnen het Cvk hebben we overlegd wat we met de woning zouden gaan doen, waarbij de eerste optie ‘verkoop’ was. Een tweede optie was ‘verhuur’, omdat de woning in zodanige staat verkeert, dat een eventuele huurder er zonder extra investeringen onmiddellijk gebruik van kan maken. Toen ondergetekende namens het Cvk bij de eerstvolgende kerkenraadsvergadering deze opties meedeelde aan de kerkenraad, leek het de kerkenraad een goed idee om de woning niet direct te koop aan te bieden, maar deze woning voor diaconaal doeleinden in te zetten. Dit betekent dat de komende twee jaar dit pand door de diaconie van de PGAD wordt ingezet om mensen te helpen aan tijdelijke woonruimte. Over twee jaar wordt opnieuw bekeken wat we met het pand gaan doen.

Met ingang van 19 februari 2020 is de woning bewoond. We hopen van harte dat de bewoonster zich thuis gaat voelen in Angerlo en u kunt haar daar natuurlijk op allerlei manieren bij helpen.

februari 20, 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *