Giesbeek – Herstart (graaf-)werkzaamheden Revitalisering Dorpskern

o.a. info van de website van het Dorpsplatform Giesbeek, de KWS-app, gemeente Zevenaar en de klankbordgroep

Ondanks alle regen van de afgelopen tijd is KWS op een aantal plaatsen wel weer gestart met graafwerkzaamheden. Pas kortgeleden is het water in de IJssel weer gezakt maar door de hoge waterstand van de IJssel en van het grondwater was het een aantal weken niet mogelijk om werkzaamheden aan het riool uit te voeren. Zo ligt het werk in de Weth. Teeringstraat al een paar weken stil.

De straat en de parallelweg zij wel voorzien van puinverharding, maar een gedeelte ligt nog open waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. Wanneer hier verder gewerkt kan worden is nog onbekend.

De stratenmakers gaan ondertussen wel verder met het leggen van stoepen en straatwerk. De werkzaamheden zijn ook beperkt in omvang. Ook zij kunnen niet verder dan daar waar de riolering reeds is vernieuwd.

Bij zo’n omvangrijk werk gaat niet alles meteen goed of er ontstaat schade tijdens verdere werkzaamheden. Zo liggen er bijvoorbeeld een aantal putten te diep in het straatwerk. Ook is soms het straatwerk stukgereden of verzakt. In het hele werkgebied worden dit soort herstelwerk- zaamheden uitgevoerd. De Sluis is aangepakt. De kans bestaat dus dat andere wegen of delen binnenkort opnieuw worden afgesloten voor verkeer.

Inmiddels is gestart met de aanleg van het wandelpad langs de Zwalm.
Inmiddels is de riolering in de Tuinstraat wel voltooid. De weg loopt schuin omhoog wat gunstig is voor wat betreft het grondwater. Gelukkig viel de overlast onderaan bij de kruising met de Pastoor Slingerstraat mee. Er is overleg met aanwonenden met betrekking tot de bereikbaarheid. Ook hier zal zo snel mogelijk de bestrating worden opgepakt.
Gelijktijdig wordt het trottoir langs de Barenbroeklaan naast het kerkhof hersteld. Dit is beschadigd bij het inplanten van bomen en struiken en de bewerking van de grond.

De straten worden weer steeds groener door de nieuwe aanplant. Helaas is de Boomfeestdag, die samen met de Paulusschool georganiseerd was op 18 maart, vanwege de coronacrisis niet doorgegaan.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden op het Dorpsplein zijn in volle gang en liggen vooralsnog op schema. De bomen aan de zijkanten zijn verwijderd en opgeslagen.

De gemeente verwacht medio april te starten met de uitvoering van het werk.
In verband met de coronamaatregelen gaat de vergadering van de klankbordgroep met de gemeente eind maart niet door. Indien mogelijk overleggen zij via email. Zodra er nieuws te melden is kunt u daarover lezen in onderstaan- de media of de volgende papieren editie van Angerlo’s Nieuws.

Blijf op de hoogte via de KWSapp, de website van het Dorpsplatform Giesbeek en de website van Angerlo’s Nieuws.

 • Beste Angerlo’s Nieuws,

  Bij alle werkzaamheden en het nodige aanpassingsvermogen van de bewoners in Giesbeek (top trouwens), is mij iets opgevallen: niet alle bestrating en met name de stoepen zijn hetzelfde aangelegd.
  Misschien valt het niet zo direct op, maar met het thuis werken en de nodige wandelingen, merk je dat niet alle stoepen op dezelfde manier zijn aangelegd.
  De ene straat heeft rechte stoepen met een bandje wat geschikt is om met je auto op te rijden. De andere stoep heeft (zeeziekmakende) schuine stoepen. Wat betekent dat het lopen een uitdaging maakt en zeker voor de oudere bewoners die ook graag een ommetje maken.
  Ik kan niet begrijpen wat hier de reden van is, dat de stoep, in mijns inziens, ondergeschikt wordt gemaakt aan het parkeren van je auto op de oprit.
  Wat mij verder opvalt is dat in sommige straten het mogelijk wordt gemaakt om half op de stoep (met een speciaal bandje) te kunnen parkeren en in andere straten dit onmogelijk wordt gemaakt, of het gaat ten koste van wielophanging.
  In de Weth. J. Teeringstraat is ook nog het aantal parkeergelegenheden behoorlijk afgenomen, -3/4? Of ook dat met een bepaalde reden is gedaan, blijft mij een raadsel.
  In mijn beleving zou alles hetzelfde blijven, behalve verbetering van de afvoer van het hemelwater en nieuwe bestrating. Deze is trouwens heel erg mooi.
  Ben ik de enige die dit is opgevallen?

 • Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *