Angerlo Aardgasvrij: een terugblik en een vooruitblik

De gemeente Zevenaar heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn; alle energie die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt. Dit betekent onder andere dat we willen stoppen met het gebruik van aardgas, omdat dit een fossiele brandstof is die bijdraagt aan klimaatverandering. 2040 lijkt ver weg, maar als Nederland – en daarmee ook Zevenaar – de internationale afspraken wil nakomen en niet afhankelijk wil zijn van aardgas uit het buitenland, moeten we nu al nadenken over duurzame alternatieven. In de Warmtetransitievisie, kijk voor meer info op zevenaar.nl, staat beschreven hoe de gemeente aardgasvrij wil worden en met wie er samengewerkt moet worden om dit doel te bereiken. Daarnaast is er vastgelegd wanneer welke wijk/ dorp aan de beurt is.

Start in Angerlo

Er is gestart in Angerlo omdat de riolering in ons dorp toe is aan vervanging: een praktisch en financieel interessant moment om naar een nieuwe warmtevoorziening te kijken. Voor het proces naar een aardgasvrij Angerlo wordt gebruik gemaakt van de aanpak ‘Wijk van de Toekomst’. In het kort komt het erop neer dat de eerste 2 jaar (tot de zomer van 2021) uitgetrokken wordt om de juiste informatie voor ons dorp op tafel te krijgen en daarmee gekoppeld ook de vraag hoe en door wie dit gefinancierd gaat worden.

Wat is er in 2019 gedaan in Angerlo?

• De gemeente Zevenaar heeft in januari 2019 een inloopbijeenkomst in Angerlo georganiseerd. Twintig dorpsgenoten hebben aangegeven graag mee te willen denken hoe ons dorp aardgasvrij kan worden en wat daarvoor nodig is. Samen met de gemeente, woningcorporatie Plavei en netbeheerder Alliander vormen wij de regiegroep. Naast de regiegroep zijn er werkgroepen gevormd voor ‘proces’, ‘techniek’, ‘financiën’, ‘energiecoöperatie’, ‘collectieve inkoop’ en ‘communicatie’.

• Sinds maart 2019 is de regiegroep aan de slag gegaan met vraagstukken rondom techniek, financiën, communicatie en het betrekken van dorpsgenoten bij de vraagstukken. Zo is er o.a. een projectbegrenzing opgesteld.

• In juli 2019 heeft iedereen in ons dorp huis-aan-huis een nieuwbrief ontvangen waarin werd uitgelegd dat de regiegroep, samen met gemeente, woningcorporatie Plavei en netbeheerder werkt aan een aardgasvrij en duurzaam Angerlo. En in het najaar is de regiegroep bij u langsgekomen voor het invullen van een enquête. Hiermee is veel waardevolle informatie opgehaald voor het verdere proces.

• Op 16 december 2019 is er een dorpsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond is iedereen bijgepraat over de stappen die tot nu toe zijn gezet en welke stappen volgen. Er zijn ook veel vragen gesteld. Niet alle vragen konden op dat moment beantwoord worden. Alle antwoorden staan inmiddels op de website van de Dorpsraad onder het onderwerp ‘Gasloos en Duurzaam Angerlo’.

Bekijk voor alle info: www.dorpsraad-angerlo.nl

Wat staat er dit jaar op de planning?

Op dit moment bevinden we ons in een lastige

coronaperiode. Het project Aardgasvrij Angerlo ligt echter niet stil. De afgelopen periode zijn er diverse zaken gerealiseerd en er staan diverse onderwerpen op de agenda om mee aan de slag te gaan. Dorpsgenoten van Angerlo worden online, maar ook offline, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

• Vanwege het coronavirus wordt gekeken naar het processchema van ‘Angerlo Aardgasvrij’. Het kan zijn dat er (iets) geschoven moet worden in de totale planning van het project. Het gestelde doel is om eind 2020 een concept-toekomstplan op te leveren waarin mogelijke en beschikbare technieken staan beschreven en de bijbehorende investeringen inzichtelijk gemaakt zijn. Halverwege 2021 moet het plan definitief zijn.

• Er is onlangs een eerste samenvatting van mogelijke en beschikbare technieken inclusief een globale kostenraming afgerond. Er wordt de komende periode contact gelegd met diverse bedrijven (o.a. op het gebied van warmtenet, blokverwarming en warmtepompen) om mee te kijken met de samenvatting en deze meer te concretiseren.

• In april was wederom een dorpsbijeenkomst gepland, maar helaas kon deze niet georganiseerd worden vanwege de coronamaatregelen. Dit geldt ook voor de beoogde duurzame huizenroute. Er wordt gezocht naar (online) alternatieven om elkaar o.a. goede voorbeelden te laten zien van verduurzaming van woningen. Denk aan video’s en vlogs van dorpsgenoten die verspreid worden via website, sociale media en nieuwsbrieven. Ben je geïnteresseerd om hierin iets te betekenen, laat het weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com. • De eerste stappen naar het oprichten van een energiecoöperatie van, voor en door Angerlo worden binnenkort gezet. Ook zijn de eerste twee projecten voor de coöperatie geselecteerd; een postcoderoos-zonnedak en het collectief inkopen van energie. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

• De Facebookpagina ‘Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam’ is gerealiseerd. Op deze pagina wordt de komende periode tal van actuele informatie gedeeld. Ook wordt hier verwezen naar de Facebookpagina van de Dorpsraad en er wordt doorgelinkt naar ‘Angerlo Aardgasvrij’ op www.dorpsraad-angerlo.nl.

• Wilt u de nieuwsbrief graag digitaal ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar aardgasvrij.angerlo@outlook.com.

• De gemeente Zevenaar en de regiegroep werken dit jaar samen om een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen te organiseren. De actie is gericht op huiseigenaren. Dit traject is nog in voorbereiding en meer informatie volgt op een later moment. 

Vragen, opmerkingen of meedenken?

Als regiegroep realiseren we ons dat we hierboven een hele opsomming geven. Een dorpsbijeenkomst organiseren zoals in december 2019 is op dit moment niet mogelijk. Helaas kunnen we u op deze manier niet informeren, of vragen om mee te denken. Want meedenken mag en we nodigen iedereen uit om een zegje te doen of een mening te delen.

We zetten in ieder geval voorzichtige stapjes voorwaarts en proberen elkaar op alle mogelijke manieren op de hoogte te houden. Schroom vooral ook niet om vragen te stellen via de mail (aardgasvrij.angerlo@outlook.com), via Facebook of schiet een van de (inmiddels meer dan 20) dorpsbewoners aan als u vragen of opmerkingen heeft.

De regiegroep wordt ondersteund door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *